Dňa 7.februára 2020  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti  3.ročníka. Všetci dvanásti chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Róbert  Pavlovič zo Strednej športovej školy,  Nicol  Nagyová  a   Henriett Szakál  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme!  Nech sa im darí naďalej.
Dňa 25.10.2019 trieda 3.B sa zúčastnila praxe v Šamoríne. Do Šamorína cestovali pravidelnou prepravou, tam navštívili X-bionic shpere špičkové športové a zábavné centrum. V ten deň boli halové preteky v skoku na koni, kde študenti videli špičkové výkony top jazdcov z celého sveta. Z hľadiska cestovného ruchu mali možnosť vidieť rôzne služby, ktoré klienti si môžu vyskúšať v komplexi.
3.B, 4.B a 3.C triedy sa zúčastnili učebnej praxe dňa 23.10.2019. Cestovali autobusom, mali možnosť si vyskúšať sprievodcovské činnosti. Najprv navštívili kaštieľ vo Svätom Antone so sprievodcom, potom nasledovala návšteva historického mesta Banskej Štiavnice, ktoré bolo zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
V dňoch 18. a 19. septembra 2019 SOŠ a SOU Znojmo zorganizovala pre študentov poľnohospodárskych škôl medzinárodnú súťaž v orbe, ktorej sa zúčastnilo 37 žiakov z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska. Odborná porota hodnotila presnosť, hĺbku a celkový vizuálny dojem brázd. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách: chlapci, dievčatá, celkové poradie a V4. Žiaci našej školy dosiahli veľmi pekný výsledok: Júlia Rebeka Daragics  sa umiestnila na prvom mieste vo všetkých kategóriách: dievčatá, kategória V4, a celkové poradie.
Ďalšie články
Naša škola je jedinou maďarskou
strednou školou rozvoja vidieka na Slovensku.
Úlohou školy je školiť odborníkov
pre rozvoj vidieka.
Srdečne očakávame záujemcov, celé triedy na študijné návštevy. Ponúkame Vám rozhovor s učiteľmi a žiakmi školy.