Dňa 03. mája 2019 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia.
Občianske združenie Kukkonia v spolupráci s Junior klubom kuchárov a cukrárov organizovalo I. ročník gastro súťaže Kukkonia Gastro Cup. V otvorenej kuchyni priestorov VIP Gold MOL Arény svoju odbornú pripravenosť dokazovalo 10 najlepších kuchárskych a 4 čašníckych učňov zo 6 stredných odborných škôl z regiónu Južného Slovenska. https://dunajskostredsky.sk/svoju-pripravenost-dokazovalo-10-kucharskych-4-casnickych-ucnov
Dňa  7. marca 2019 žiaci našej školy z odboru agropodnikanie  sa zúčastnili na súťaži XX. Krajského  kola Mladý ekofarmár na Strednej odbornej škole v Trnave.  Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní  žiaci: I. miesto praktickej časti Júlia Rebeka Daragics, 2. miesto praktickej časti Zoltán Kosár. Naši žiaci dosiahli pekné výsledky. Súťažiacim gratulujeme!
  21. februára  my, žiaci I. CRB triedy sme sa vybrali do Jókaiho divadla v Komárne, aby sme pozreli známy maďarský muzikál A padlás. Autobus sme nechali zaparkovaný pri Komárňanskej pevnosti a užili sme si pekné počasie. Navštívili sme Univerzitu Jánosa Selyeho a našli sme aj Hradnú ulicu, ktorá nás zaviedla až do centra mesta. Po pár krokoch sme sa ocitli na Námestí generála Klapku a obdivovali sme aj Nádvorie Európy. Napokon po krásnom divadelnom  zážitku sme sa vrátili späť do školy. Pozrite ako nám bolo fajn!
Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.
28.januára 2019 na našej škole sa konala beseda s dvoma bývalými úspešnými športovcami DAC. Ottó Szabó rozprával o preverecii, ako predísť športovým poraneniam a v prípade poranení o rehabilitácii. Gábor Sztraka rozprával o tom, čo si vyžaduje, ked´ niekto chce byť úspešným športovcom.
Ďalšie články
Naša škola je jedinou maďarskou
strednou školou rozvoja vidieka na Slovensku.
Úlohou školy je školiť odborníkov
pre rozvoj vidieka.
Srdečne očakávame záujemcov, celé triedy na študijné návštevy. Ponúkame Vám rozhovor s učiteľmi a žiakmi školy.