Dňa  7. marca 2019 žiaci našej školy z odboru agropodnikanie  sa zúčastnili na súťaži XX. Krajského  kola Mladý ekofarmár na Strednej odbornej škole v Trnave.  Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní  žiaci: I. miesto praktickej časti Júlia Rebeka Daragics, 2. miesto praktickej časti Zoltán Kosár. Naši žiaci dosiahli pekné výsledky. Súťažiacim gratulujeme!
  21. februára  my, žiaci I. CRB triedy sme sa vybrali do Jókaiho divadla v Komárne, aby sme pozreli známy maďarský muzikál A padlás. Autobus sme nechali zaparkovaný pri Komárňanskej pevnosti a užili sme si pekné počasie. Navštívili sme Univerzitu Jánosa Selyeho a našli sme aj Hradnú ulicu, ktorá nás zaviedla až do centra mesta. Po pár krokoch sme sa ocitli na Námestí generála Klapku a obdivovali sme aj Nádvorie Európy. Napokon po krásnom divadelnom  zážitku sme sa vrátili späť do školy. Pozrite ako nám bolo fajn!
Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.
28.januára 2019 na našej škole sa konala beseda s dvoma bývalými úspešnými športovcami DAC. Ottó Szabó rozprával o preverecii, ako predísť športovým poraneniam a v prípade poranení o rehabilitácii. Gábor Sztraka rozprával o tom, čo si vyžaduje, ked´ niekto chce byť úspešným športovcom.
Koncom novembra do ŠI sme pozvali Magdolnu Móroczovú, ktorá už 15 rokov pôsobí, ako lektorka intímnych cvičení a zdravého životného štýlu. So žiačkami otvorene hovorila o zdravotných problémoch a o plnohodnotnom sexuálnom živote žien. Po dôvernom rozhovore nasledovala praktická ukážka cvikov.
Na školskom internáte aj tento školský rok úspešne  pracuje krúžok jógy. Žiaci sa stretávajú týždenne, aby si spolu zacvičili. Cvičenie jógy má pozitívne účinky na telo, myseľ a prispieva k celkovej duševnej vyrovnanosti.
Ďalšie články
Naša škola je jedinou maďarskou
strednou školou rozvoja vidieka na Slovensku.
Úlohou školy je školiť odborníkov
pre rozvoj vidieka.
Srdečne očakávame záujemcov, celé triedy na študijné návštevy. Ponúkame Vám rozhovor s učiteľmi a žiakmi školy.