Back to top

Tanulmányi eredmények

2018.11.30-án iskolánk második alkalommal kapcsolódott be a Best in English angol nyelvű nemzetközi online versenybe. A fő szervező a cseh Kompetenciafejlesztő Intézmény . A verseny az összes résztvevő országban ugyanabban az időpontban zajlott és  a világ olyan országaiból vehettek részt benne  a középiskolások , ahol az angol nem államnyelv. Az online teszt 60 percet vett igénybe, melyben a diákok nyelvtani tudását, valamint hallgatási készségüket és az  olvasás utáni megértést mérték fel. A legeredményesebb tanulók az iskolánkon Katona Nikolett IV. B osztályos tanuló lett, valamint Szűcs András a  III.B osztályból.
2018.11.19-én megrendezésre került az angol és a német nyelvi olimpiász iskolai fordulója.  Az írásbeli részben a diákok nyelvtani feladatokat, valamint szövegértéssel és szókészlettel kapcsolatos kérdéseket oldottak meg. A verseny szóbeli részében a tanulóknak egy történetet kellett összeállítaniuk a megadott képekből, majd párbeszédet alkottak a feleltető tanárokkal.   A legeredményesebb tanulók az angol olimpiászon: 1.helyezett Katona Nikolett IV.B  2.helyezett Szűcs András III.B  3.helyezett Tóth Balázs II.A  A német verseny helyezettjei: 1.hely : Tóth Patrik V.D 2.hely : Oláh Nikolas II.D  3.hely: Daragics Rebeka II.A                                                                                        
Szeptember 26-át az Európai Bizottság és az Európa Tanács nyilvánította a „Nyelvek európai napjának“. Ezen a napon ünnepeljük a nyelvi és kulturális sokszínűséget, ösztönözzük a diákokat, hogy életkoruktól függetlenül tanuljanak idegen nyelveket, hiszen idegennyelv-tudás birtokában könnyebb másokkal kapcsolatba lépni és kommunikálni, állást találni illetve eredményesen vállalkozni. Iskolánkban már hetedik alkalommal rendeztük meg a „Nyelvek európai napját“. Az idén a diákok először Antal Tamás világutazó érdekes előadását hallgatták meg, majd háromfőnyi csapatokban kvíz kérdéseket oldottak meg. Ezt követően a csapatok plakátokat készítettek egy szabadon választott témára. Örülünk, hogy évről évre minél több diákunk kapcsolódik be ebbe az iskolai programba. A legeredményesebb diákok voltak: Német nyelv: 1. hely: Daragics Rebeka, Szajka Tibor, Michalíček Mónika (II. FJK/A) 2. hely: Čerkó Claudia, Márton Kinga, Gergely Miklós (I. CR/B) 3. hely: Soós Szabina, Kardos Dominik, Gadžurič Tünde ( II.CR/B) Angol nyelv: 1. hely: Jakab Napsugár, Márton Vivien, Marcel Melinda (III.ŠG) 2. hely: Tánczos Hajnalka, Sághy Dóra Emese, Dénes Ilona (IV.ŠG) 3. hely: Kósa Ákos, Bartalos Nikolett (II.CR/B) Gratulálunk a nyerteseknek!
A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola agrárvállalkozás szakirányzat IV./A osztály tanulója Boltvan Ondrej felkészítő tanára kíséretében 2018. május 9-11.- én részt vett a XIX. alkalommal megrendezett Fiatal ökofarmer verseny országos fordulóján. Az országos verseny Késmárkban /Kežmarok/, a Szakközépiskolában zajlott. Az országos versenyen az egyes megyéket 24 versenyző képviselte. A versenyzők öt témakörben, sok feladatban mérték    össze tudásukat.  Az elméleti tudásukat egy 40 kérdésből összeállított teszt megoldása képezte. A gyakorlati jártasságukat a tulajdonképpeni gépi fejés követte a késmárki gazdaság tehenészeti telepén. A verseny része volt a növény- és magismeret, és az egyes növényfajok százalékos jelenléte a mintában.  A laboratóriumi feladatkör magába foglalta a tej degusztációját, vegyi-, fizikai-, érzékszervi tulajdonságainak megállapítását, és a mikroorganizmusok száma alapján  a tej minőségi osztályba való besorolását a megadott adatok alapján. Az értékelő bizottság véleménye szerint színvonalas volt a verseny. A versenyzők között szoros sorrend alakult ki, amely a felkészültségüket mutatta. A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola tanulója büszkén képviselte iskoláját az országos  versenyen, a tudásának megfelelően szerepelt. A versenyzőnek szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
2018. május 2-án tartottuk meg az informatika verseny iskolai fordulóját. A versenybe 20 tanuló kapcsolódott be. Az 1. és 2. évfolyam tanulóinak Microsoft Word es Excel feladatokkal kellett megbirkózniuk, míg a harmadikosok kreatív előadás keretén belül próbálhatták ki magukat. A diákok ügyesen végrehajtották a feladatokat, és rendkívül ötletes prezentációk születtek.
A kemia olimpia C kategóriàjanak iskolai fordulòjàt 2018 àprilis 27- en tartottuk. Csőz Nòra, Lelovics Ildikó, Szajka Tibor Szakalos Viktor az 1FJK/A osztalyból Fabian Zsolt es Pavlovics Ròbert az 1SG osztalyból vettek rèszt a versenyen.
Iskolánkban 2018. április 19.-én került megrendezésre a Középiskolai szaktevékenység  – SOČ verseny iskolai fordulója. A versenyben  8 tanuló  három témakörben mutatta be  a 6 szakmai munkát. A szakmunkák  ismertetése  húsz perces PowerPoint prezentáció alapján történt. A tanulók  felkészültsége miatt alig volt érezhető feszültség az előadó teremben.  A meghívott diákok érdeklődését is felkeltették a különböző témakörök szakmai munkái. A jó hangulatnak köszönhetően jobbnál jobb előadásokat hallhatott a zsűri. A tanulók a következő témakörökben készítették el a szakmai , kutató munkákat:  1. Idegenforgalom 1. A golfturizmus  lehetőségei  Szlovákiában – a szakmai munka szerzője Gáspár Viktória a IV.CR/B  osztály tanulója 2.  Élménytúra megszervezése –  a szakmai munka szerzője Matus Balázs a  IV.ST/C  osztály tanulója 3. A szépségturizmus bemutatása egy luxuskirándulás megszervezésével – a szakmai munka szerzője Kakalík Jozef a IV.ST/C  osztály tanulója 4. A birkózás bemutatása, hatása az idegenforgalom fejlődésére – a szakmai munka szerzője Hakszer Balázs  a IV.ST/C  osztály tanulója   2. Mezőgazdaság: 1. A nyúltenyésztés és a nyúlhús jelentősége régiónkban – a szakmai munka szerzője  Boltvan Ondrej a  IV. FM/A tanulója   3. Közgazdaságtan 1.    Napfényes Cukrászda és Pékség  – a szakmai munka szerzői az   ÉDES LEHETŐSÉGEK CSAPATA: Gálffy Viktória, Németh Réka, Kardos Dominik  az I. CR/B tanulói Az eredmény kihirdetéskor a zsűri felhívta a versenyzők  figyelmét az előforduló hibákra és kiemelte a pozitívumokat. Gazdagodtunk tudásban, hiszen nagyon sokrétű témával foglalkoztak a versenyzők, szépen, bátran prezentálva felkeltették a tanáraik és diáktársaik figyelmét. A tanárok a tanulók további szerepléséhez sok sikert kívántak és gratuláltak.   
2018. április 13-án, véletlenszerűen pénteken, került sor háziversenyünkre, melynek címe: Ki mit tud EKOnómiából. Közel ötven diák mérettette meg magát két- és háromfős csapatokban. A verseny egy teszttel kezdődött, amely gazdasági kérdéseket tartalmazott különböző témakörökből. Második versenyszámként a csapatok az előre elkészítendő feladataikat prezentálták. Választhattak az autók, hajók, vonatok, repülőgépek, gyorsétkezdék, valamint a telefon kialakulásának történetéből. A további három feladat az ügyességről, ötletességről és gyorsaságról szólt. A csapatoknak két keresztrejtvényt kellett megoldaniuk, amelyek közgazdasági feladványokat tartalamztak. Utolsó feladatként pedig egy baráti levél következett. Húsz gazdasági fogalmat kellett belefoglalniuk barátjuknak íródott levélbe. Talán ez a feladat volt az, amely leginkább megmosolyogtatta az öttagú szakmai zsűrit. A zsűri tagjai voltak: Póda Erzsébet, a Csallóköz hetilap főszerkesztője, RNDr. Kulcsár Andrea, Tornyai Erzsébet mérnöknő, Nyári Gabriella mérnöknő, mindhárman igazgatóhelyettesek, Nagy Eleonóra mérnöknő, és Álló Mónika főszervező. Nagy köszönet illeti szponzorainkat, akik ajándékaikkal hozzájárultak a versenyünkhöz (Ecostone, PT Booking , 622 kávézó, Mamapepe pizzéria, VITO, Cinemax Dunaszerdahely, Selye János Egyetem, Cseh Péter keramikus, Charlie papirüzlet, Széchenyi István Egyetem, Sportolunk.sk, Minit, Családi könyvklub, Horváth Ákos B Dekor, OTP ready alapítvány, Metrans, Naturstore, Luczabót, Molnár könyvkereskedés, OTP bank, Orange, Duntel, Póda Erzsébet, Miklós Gábor, Gumicukrokésmásfinomságok) A két- és háromtagú csapatok összesített eredményei: 1. BoBaDi csapat (Heizer Diana, Kiss Barbara, Patasi Boglárka), 2. Lexika csapat (Gálffy Viktória és Kósa Ákos), 3. Azúr csapat (Horváth Iveta, Mészáros Fanni, Semsei László), 4. Tökéletes Hármas csapat (Kása Dominika, Ladi Viktória, Varga Vanessa), 5. Red Roses csapat (Bartalos Nikol, Bognár Kinga, Gadžurič Tünde), 6. Álomfogók (Baláž Noémi, Oláh Viktória, Pollák Kata), 7. NoNém csapat (Csomor Dávid, Molnár Bence, Pörge Balázs). 8. KIK csapat (Holocsi Kinga, Marko Ildikó, Puhovich Kevin), 9. Sikkasztók csapata (Bugis Emese, Juhos Mária, Takács Fruzsina), 10. Moonlight csapat (Németh Réka és Kardos Dominik), 11. Ladies csapata (Juhos Tímea, Márik Orsolya, Molnár Andrea), 12. Kúposztók csapata (Daragics J. Rebeka, Dorák Donát, Gódány Gergely), 13. Adócsalók csapata (Szilágyi Szilárd, Tóth Attila, Vércse Gergely), 14. 1.A-sok csapat (Lancz Veronika, Kurucz Emese, Szakál Henriett).
A Vidékfejlesztési Szakközépiskola agrárvállalkozás I./A, II./A, III./A és a IV./A  osztályok tanulói 2018. március 22.-én részt vettek a XIX. alkalommal megrendezett fiatal ökofarmer verseny megyei fordulóján Nagyszombatban. Iskolánkat Boltvan Ondrej, Kosár Zoltán,  Koczkás Dominik, Júlia Rebeka Daragics, Tükör Bence és Szolár Ádám képviselte. Az igényes megyei  verseny fordulóját gyakorlati és elméleti felkészülés előzte meg.             A  versenyzők összemérhették  elméleti tudásukat és gyakorlati jártasságukat a verseny során. A versenyzők elméleti ismereteit a 40 kérdésből álló teszt megválaszolása tükrözte. A gyakorlati jártasságukat  mutathatták be diákjaink  a  tőgy fejés előtti előkészítése,  a tulajdonképpeni tejnyerés, és a fejés utáni tőgy ápolása közben. A laboratóriumi  feladatsort  a tej fajsúlyának meghatározása,  a tej savfokának megállapítása, a tejmirigy egészségi állapotának elbírálása  az NK teszt alapján,  a kifejt nyerstej minőségi osztályba sorolása  és a tej  érzékszervi minősítése képezte. Végezetül a növényismeret és magismeret következett.  A versenyzők között szoros verseny alakult ki, amely a felkészültségüket mutatta. Iskolánk diákjai szépen szerepeltek, melyhez szívből gratulálunk. Iskolánk  tanulója Boltvan Ondrej IV. A osztályos tanuló  a megyei versenyen a  gyakorlati  részben  I. helyezést és az összesített eredmények alapján a III. helyezést érte el. A XIX. Mladý Ekofarmár  országos versenyen  (2018. május 9.-11. Késmárk)  fogja képviselni iskolánkat. A versenyzőnek gratulálunk, és további sikert kívánunk az  országos megmérettetésen.  
A Vidékfejlesztési Szakközépiskola agrárvállalkozás I./A, II./A, III./A és a IV./A  osztályok tanulói 2018. február 20.- 21.- én részt vettek a XIX. alkalommal megrendezett fiatal ökofarmár verseny iskolai fordulóján. A verseny fordulóját gyakorlati és elméleti felkészülés előzte meg.             A versenyzők  elméleti tudásukat és gyakorlati jártasságukat mérhették össze a verseny keretén belül.  A verseny gyakorlati része az EXATA GROUP Rt. Bakai tehenészeti telepén zajlott. A 18  versenyző gyakorlatban bemutatta a fejés előtti tőgy előkészítését a fejésre, a tulajdonképpeni tejnyerést, és a fejés utáni tőgy ápolását. A versenyzők között szoros verseny alakult ki, amely a felkészültségüket mutatta.             A versenybe 18  tanuló nevezett be:             Boltvan Ondrej 1. helyezett, Kosár Zoltán  2. helyezett, Koczkás Dominik 3. helyezett, Júlia Rebeka Daragics 4. helyezett Tükör Bence 5. helyezett. A további versenyzők is eredményesen szerepeltek a versenyben: Fekete Csaba, Czafik Kristóf, Domonkos Bálint, Szolár Ádám, Dorák Donát, Vermes Regő,  Vígh Ádám, Bagyánszký László, Bernáth Bálint, Bartal Gábor,  Tóth František, Bolyó Márk és Oros Viktor.             A versenyzőknek gratulálunk, és a 2018.  március 22.-én Nagyszombatban  megrendezésre kerülő XIX. Kerületi Fiatal ökofarmár versenyen a helyezést elért tanulóknak további sikereket kívánunk.             A versenyzők és tanáraik élményekben gazdagon tértek vissza az iskolába.
2018. február 1 – jén a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóján vettek rész a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és a Sportgimnázium tanulói: Kosár Laura I.D, Varga Réka I.B, Gálffy Viktória I.B, Bartalos Nikoletta I.B, Vaculka Júlia II.D,Varga Molly I.A, Kozma Emese III.SG, Sághy – Dóra Emese III.SG . Takács Ildikó tanárnő a versenyszabályzat ismertetése, valamint a zsűri és a résztvevő diákok bemutatása után megnyitotta a háromfordulós versenyt. A tanulók a következő feladatokat teljesítették: 1. Begyakorolt szöveg felolvasása                                                                                        2.Kötelező szöveg felolvasása                                                                                        3. Választott téma előadása          A megmérettetés jól sikerült, mindenki ügyesen teljesített és megérdemelten vehette át az elismerő okleveleket és a szép könyveket. A győzteseknek, Kosár Laurának és Kozma Emesének gratulálunk, és sok sikert kívánunk a somorjai körzeti fordulóban.    
2018.február 6-án megrendeztük a  „Poznaj slovenskú reč“   verseny iskolai fordulóját, melyen a 3. évfolyam  diákjai vettek részt. Mind a 11 versenyző győzni akart, a négytagú zsűrinek tényleg nagyon nehéz dolga volt.  A járási versenyen Sportgimnáziumunkat  Cződör Sándor, Vidékfejlesztési Szakközépiskolánkat  Vasi Zoltán  és  Molnár Adrián     képviseli majd. Mindhárman arany sávos minősítést értek el a versenyen.  Gratulálunk, a legközelebbi fordulóhoz pedig sok sikert kívánunk.  

Oldalak