Porč. Číslo zmluvy Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Dokumenty
33 n22020 Anna Méhes 06-02-2020 nájmu malú telocvičnu dokument1
32 012020 Súkromné centrum voľného času 20-01-2020 nájom kancelárie č.53 dokument1
31 VYP2 Stredná odborná škola s vjm 19-08-2019 Prenájom priestorov pre vyučovací proces dokument1
30 VYP1 Stredná športová škola s vjm 21-08-2019 Prenájom priestorov pre vyučovací proces dokument1
29 18_2019N Nyári Ladislav 30-08-2019 prenájom telocvične dokument1
28 19_2019N DIGNUS, s.r.o 30-08-2019 prenájom trektora dokument1
27 16_2019N Seishin Karate Klub Dunajská Streda 02-09-2019 Prenájom telocvične dokument1
26 142019N SR Štátna školská inšpekcia 30-10-2019 Prenájom priestorov na parkovanie dokument1
25 12_2019N Széll Margit 19-08-2019 Prenájom miestnosti pre jógu dokument1
24 9_2019N Hajasová Andrea 19-07-2019 Prenájom priestoru pre školský bufet dokument1
23 15_2019N Stolnotenisový klub PP 30-08-2019 Prenájom priestorov pre tréning dokument1
22 17_2019N Slovenská federácia KEMPO 30-08-2019 Prenájom telocvične autoškolu dokument1
21 11_2019N DIGNUS, s.r.o 09-07-2019 Prenájom priestorov pre autoškolu dokument1
20 10_2019N 2U spol. s. r.o 09-07-2019 Prenájom priestorov pre autoškolu dokument1
19 Z_lelkes Lelkes Vincent 30-08-2019 Propagácia školy v médiach dokument1
18 72019plav ZŠ Zlaté Klasy 05-04-2019 plavecký kurz žiakov dokument1
17 62019plav ZŠ Gy.Szabóa 05-04-2019 plavecký kurz žiakov dokument1
16 032019plav ZŠ Holice 05-04-2019 plavecký kurz žiakov dokument1
15 022019plav ZŠ Gabčíkovo 05-04-2019 plavecký kurz žiakov dokument1
14 042019plav ZŠ Dolný Štál 05-04-2019 plavecký kurz žiakov dokument1
13 052019plav ZŠ s VJM L.Battyány-Strattmanna 05-04-2019 plavecký kurz žiakov dokument1
12 5_2019_Z VUK-ZM s.r.o 15-04-2019 Údržba a drobné opravárenské práce dokument2
11 5_2019_SJ ISTERMEAT a.s. 03-01-2019 Mäso a mäsové výrobky dokument1
10 4_2019_SJ Projekt-Market s.r.o. 03-01-2019 Mrazené výrobky dokument1
9 3_2019_SJ Danubia a.s. 03-01-2019 Pekárske výrobky dokument1
8 2_2019_SJ Robi ABC 03-01-2019 Všeobecné potraviny dokument1
7 1_2019_sj MABONEX Slovakia spol. s r.o. 03-01-2019 Všeobecné potraviny dokument1
6 4_2019 Ing.arch.Eva Šintajová - Projexin 08-04-2019 Projektová dokumentácia- rekonštrukcia plavárne dokument1
dokument2
5 3_2019 HB Consulting Hervay 08-04-2019 Technický dozor - rekonštrukcia kotolne dokument1
4 1_2019N TJ kútniky 15-01-2019 Nájom telocvične dokument1
3 2_2019N Súkromné centrum voľného času 30-01-2019 nájom kancelárie dokument1
2 1_2019 MENERT spol s r.o. 27-03-2019 Rekonštrukcia kotolne dokument1
1 2_2019 FIREND- Peter Lukács 29-03-2019 technik požiarnej ochrany dokument1
INFO
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese: dunagro@zupa-tt.sk