Back to top

Idegenforgalom - szakok

6324 M 00 regionális idegenforgalmi menedzser
6355 M 00 idegenforgalmi szolgáltatások

Az iskola idegenforgalmi szakirányzatain a turisták utaztatásában, elszállásolásában, ellátásában és szabadidős programjaiban jártas, korszerű elméleti ismeretekkel és szükséges gyakorlati készségekkel rendelkező, idegen nyelven kommunikálni tudó, középfokú végzettségű idegenforgalmi szakemberek képzése folyik.

 6324 M 00 regionális idegenforgalomi menedzser

  • A képzésben résztvevő diákok feladatköréhez fog tartozni a különböző utazási irodák, ügynökségek és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozások gazdálkodási és szakmai tevékenységének tervezése, irányítása és ellenőrzése.
  • A regionális idegenforgalmi menedzser hatásköre kiterjed a vállalkozás irányítására, üzleti stratégia kidolgozására, üzleti és értékesítési terv készítésére, de mindezek mellett az ő kompetenciája az alkalmazottak munkájának felügyelete is.
  • Elsajátítja a képzésen belül azokat a készségeket, amelyek segítségével könnyebben tud majd a gyakorlatban kapcsolatot létesíteni bel- és külföldi partnerekkel
  • Az iskola biztosítja  diákjai számára a kellő gyakorlatot ahhoz, hogy belföldi és nemzetközi utazásszervezői és -közvetítői tevékenységeket tudjanak majd ellátni, ill.  egyedül képesek legyenek menedzseri tevékenységet végezni.
  • A végzős diák képes lesz szakmai irányítási feladatokat ellátni a gyakorlatban, rendelkezni fog megfelelő idegenforgalmi, vállalkozói, marketing-, jogi és pénzügyi ismeretekkel, két idegen nyelven tárgyalóképes szintű nyelvtudással, ill. menedzseri szemlélettel és kommunikációs képességekkel.

A szakirányzat oktatási programja az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=107202

6355 M 00 szolgáltatások az idegenforgalomban

Kinek ajánlható ez a képzés? 

  • aki képes a turisztikai vállalkozás gazdálkodásának és tevékenységének szervezésére, irányítására és ellenőrzésére
  • aki képes munkatársait ösztönözni, kollektívává alakítani, akinek üzletpolitikáját átgondolt kockázatvállalás jellemzi
  • aki képes üzleti ötletei megvalósítására
  • aki figyelemmel kíséri a turizmus piacán bekövetkező változásokat

A szak célja, hogy a turizmust mint komplex jelenséget mutassa be a diákoknak, mélyrehatóan elemezve annak gazdasági, társadalmi és természeti vonatkozásait.

Megismerteti a diákokat a turizmus általános és módszertani kérdéseivel (rendszer, gazdaságtan, földrajz, környezet, menedzsment stb.) és lehetővé teszi számukra az ágazat egy-egy szűkebb területének részletesebb tanulmányozását.

A tanulmányi szak a turisták utaztatásában, elszállásolásában, ellátásában és szabadidős programjainak szervezésében jártas, korszerű elméleti ismeretekre és a szükséges gyakorlati készségekkel rendelkező, idegen nyelveken kommunikálni tudó, középfokú végzettségű idegenforgalmi szakemberek képzését biztosítja.

A tanulmányi szakon végzettek alkalmassá válnak: a turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására, többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, nemzetközi turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, az informatikai ismeretek alkalmazására, a turizmus fejlesztésével kapcsolatos érdekkonfliktusok kezelésére.

A szakirányzat oktatási programja az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=162552

        A tanulmányi idő négy év, érettségi vizsgával végződik magyar és szlovák nyelvből és irodalomból, idegen nyelvből, a szaktantárgyak gyakorlati és elméleti részéből, vagy más választható tantárgyból (második idegen nyelv, informatika, matematika, biológia stb.)