Back to top

Múlt és jelen

Iskolánk története:

Dunaszerdahelyen a Mezőgazdasági Műszaki Középiskola 1957 őszén alakult meg.

Dunaszerdahely és környéke mint mezőgazdasági terület azzal büszkélkedhetett, hogy a gabonakereskedelem központja volt. A csallóközi fiatalok mégis kénytelenek voltak Komáromban tanulni, ahol az iskola kisebb-nagyobb megszakításokkal már több mint 60 éve mûködött. A vészes szakemberhiány kényszerítette a járás vezetőit arra, hogy lépjenek ebben az ügyben. A falvak és a mezőgazdaság szocializálása, a szövetkezetek megalakulása és a nagyüzemi termelés igényelte a szakembereket, agronómusokat, zootechnikusokat és könyvelőket.  
 Ilyen előzmények után kezdődött meg a tanév 1957 őszén. A volt gimnázium adott otthont a tanulóknak és a tanári kollektívának. A távolabb lakó diákok az iskola épületében laktak.       Az elméleti oktatás az iskolában folyt, a gyakorlati a Búslaki Tangazdaságban. Az első növendékek 1961-ben végeztek. A nagy szakemberhiány ellenére sem volt elegendő jelentkező az iskolába, és igen nagy volt a lemorzsolódás, a  mezőgazdaság pedig továbbra sem tartozott a legjobban támogatott ágazatok közé. A jó pedagógiai munkának és szakmai előkészítésnek köszönhetően csakhamar megmutatkoztak az első eredmények. Felfigyeltek ránk, és nagyobb támogatást kaptunk. Jelentős volt a tanulók iskolán kívüli tevékenysége is. Az idősebb, már termelésben lévő szakemberek távtanulás formájában szerezhettek végzettséget. 1967-ben már két végzős osztályunk volt. A járási és kerületi vezetők is megértették, hogy Dunaszerdahelynek korszerû, jól felszerelt iskolára van szüksége. 1969-ben megkezdődött egy nyolctantermes iskola és a korszerű diákotthon építése.

Iskolánk épülete 1958 és 1973 között

Iskolánk épülete 1958-ban

Iskolánk épülete a jelenben

    A diákotthont 1972-ben, az új iskolát 1973-ban adták át. Az új ökonómiai szak vonzotta a tanulókat és az ország távolabbi részéről is jelentkeztek iskolánkba. Csakhamar szükségessé vált a szaktantermek osztállyá való átalakítása, mert már három párhuzamos osztályunk volt. Az iskola épülete és környéke nemsokára a legszebbek és a legrendezettebbek közé tartozott Szlovákiában; egyre bővült a tanulók létszáma, ezért a térhiány megszüntetése céljából az épületre új emeletet építettek; így már 12 klasszikus osztályunk lett. Az iskola működésének "virágkora" a 80-as és 90-es évekre esik. A termelésben már elegendő növénytermesztő, állattenyésztő és könyvelő volt. Az iskola vezetése a gyakorlatból kiindulva bővítette az iskola szakirányzatait. Erre 1991-ben került sor, amikor az új szakok megalakultak, mint a farmergazdálkodás, vidék kereskedelme és szolgáltatása, mezőgazdasági menedzsment, ami korszerű tantárgyak oktatását tette lehetővé, mint pl. a mezőgazdasági marketing, menedzsment, vállalkozás és szolgáltatások, gazdaságtan. Hála ennek, annyi jelentkezőnk volt, hogy az igényeket nem tudtuk kielégíteni. Nagyon sok jó tanulóból választhattuk ki a legjobbakat, így a tanulmányi előmenetel is állandóan javult. Az idő múlásával azonban változtak a társadalom elvárásai és a munkaerőpiac igényei, amelyhez alkalmazkodva új, perspektív szakirányzatokat nyitottunk. A mezőgazdasági menedzserképzés és a farmergazdálkodás mellett  elindítottuk az alternatív mezőgazdaság és az agroturisztika szakirányzatokat. Az agroturisztika szakirányzat keretén belül meghonosítottuk az első évfolyamban a gyalogtúrát, a második és harmadik évfolyamban pedig a kerékpártúrát, valamint a csónaktúrát. A diákok panziókban gyakorolták a vendégek fogadását, elszállásolását és étkeztetését. Tanulóink számára nagy élmény és lehetőség volt az egyes gyakorlati ismeretek elsajátítása.
2001/2002-es tanévben a mezőgazdasági szak mellett megnyitottuk az élelmiszeripari szakot is, mellyel egy időben szükségszerűen megváltozott iskolánk neve is. Iskolánk új, mindkét szakot magába foglaló neve a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola lett. Az élelmiszeripar felé való nyitás új kapcsolatok kiépítését eredményezte az élelmiszeripari vállalatokkal és vállalkozásokkal. Az oktatás sorsán ugyanis nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre. A tanulók a termelési folyamatokkal közvetlen kapcsolatba kerülnek, ugyanis a városban és a környékén működő élelmiszer-feldolgozó üzemekben, vállalkozásokban végzik gyakorlatukat, ahol a valós élet problémáival ismerkedhetnek meg.
Az elmúlt évek azonban nemcsak új szakirányzatok bevezetését hozták magukkal, hanem új problémák is felvetődtek. A népesség csökkenése és a termelési ágazatok iránt mutatkozó érdektelenség nálunk is érezteti hatását. Igyekszünk diákjaink igényeit kielégíteni, ezért iskolánk életében újabb irányzatváltás történt. 2008-tól iskolánk új, Vidékfejlesztési Szakközépiskola néven működik tovább. Új, idegenforgalmi szakot is indítottunk, valamint a vendéglátóipar és szállodaipar (hotelakadémia) szakkal is bővült iskolánk kínálata.

Iskolánk jelene:
    A folyó tanévben iskolánkat tizenhét osztályban 369 tanuló látogatja. A tanulókat két mezőgazdasági szakon, egy élelmiszeripari szakon és két idegenforgalmi szakon (regionális idegenforgalom menedzsmentje, szolgáltatások az idegenforgalomban) 49 szakképzett pedagógus oktatja, az iskola zavartalan menetéről 27 alkalmazott gondoskodik. A sportot kedvelő tanulók számára az idegenforgalmi szakon belül külön osztályt nyitottunk. Az általános tantárgyak és a szaktantárgyak mellett napi 2 óra edzéssel fejleszthetik tehetségüket és hódolhatnak a sport iránti szeretetüknek.

    Az iskola fennállása óta több száz tanár, nevelő végezte az oktató-nevelő munkát. Több mint háromezer tanuló szerzett érettségi bizonyítványt az iskolában. Mindig igyekszünk diákjaink igényeit kielégíteni. Felkaroljuk a tehetséges tanulókat, s a szakmai tudáson kívül felfedhetik rejtett képességeiket akár a kultúra, akár a sport vagy a természettudományok terén. Célunk a sokoldalú, jó alapokkal rendelkező diákok képzése, akik megállják helyüket az egyetemeken, főiskolákon, munkahelyeken egyaránt. Örvendetes az a tény is, hogy nagyon jó kapcsolatunk van több mezőgazdasági intézettel, iskolával, mint például: a Porpáczy Aladár Középiskolával Fertődön,  a franciaországi Lycee Agricole Fontaines és a Kaposvári Egyetemmel. 

Az eltelt hat évtized alatt sok kitűnő szakember irányította az iskolát, akik szakmai tudással és pedagógiai mesterséggel felvértezve jártak az élen.  

Az iskola igazagtói 1957-től napjainkig:
Slezák István, Méry Imre, Barczi András mérnök, Olasz András mérnök, Végh János mérnök, Mgr. Szabó László.