Súťaž Poznaj slovenskú reč  je jednou z najznámejších súťaží  pre študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá už má svoju tradíciu. Na našej škole sa školské kolo uskutočnilo dňa 1.2.2022, pod vedením Mgr. Gabrielly Lelkesovej,  PhDr. Piroske Horváthovej a Mgr. Márie Dobóckyovej. Našu školu reprezentovali títo žiaci: III.Vivien Szakál, Márk András Farkas III.B Ádám Boglárka, Emma Tóthová III.SM Alexandra Farkasová, Nikolasz Keresztesi, Hugo Paulo, Donát Mészáros, Dorina Darányiová Postúpili: Vivien Szakál, Emma Tóthová, Alexandra Farkasová, Nikolasz Keresztesi K dosiahnutému výsledku blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v okresnom kole.
Žiaci našej školy sa 26. januára mohli zúčastniť už tradične organizovanej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy /AGROMashEXPO/ v Budapešti. Pavilóny obnoveného Hungexpa a budova kongresového centra dostatočne zabezpečili moderné výstavné podmienky a všetky potreby pre  návštevníkov. Okrem obhliadky strojného zariadenia sa naši študenti mohli zúčastniť aj veľmi hodnotných odborných prednášok, čím si výrazne rozšírili teoretické vedomosti.
Študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy sa 25. januára 2023 zúčastnili prednášky voľby povolania, ktorá sa týkala práce polície. Prednášal Mgr. Roland Katona, okresný veliteľ polície v Dunajskej Strede, takže študenti získali informácie z prvých rúk. Mali možnosť vidieť ako vyzerajú prijímacie skúšky, ktoré musia povinne absolvovať pred vstupom do policajného zboru. Pomocou krátkych filmov a živej reportáže sa dozvedeli, že skúšky sú zdĺhavé a pozostávajú z niekoľkých kôl. Okrem aktívnej znalosti slovenského jazyka a iných jazykových znalostí potrebujú byť vo výbornej fyzickej a psychickej kondícii. V ďalšej časti prezentácie sa hovorilo o práci a úlohách polície, resp. žiaci dostali presný popis jej organizačného systému, oddelení, pracovných miest a bližšie informácie o možnostiach budovania kariéry, plate, výhodách a nevýhodách profesie – to všetko z praktického hľadiska.
V piatok 20. januára sa na našej škole konala trojhodinová workshop prednáška, ktorej témou bolo rozšírenie marketingových znalostí, spôsob ovplyvňovania emócií a ako si získať srdcia zákazníkov. Zásluhou inžiniera Dávida Vrtaňa, akademického lektora sme sa mohli zúčastniť zaujímavého, zábavného a užitočného workshopu. O jeho úspešnosti svedčia aj výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý sme uskutočnili medzi študentmi.
Dvaja študenti našej školy sa stali úspešnými riešiteľmi anglickej olympiády. Okresné kolo sa uskutočnilo 19.1. 2023. Ádám Tóth, študent II.D/HA získal tretie miesto v kategórii 2D a Máté József Végh, študent II.SM prvé miesto v kategórii 2C2. Gratulujeme k úspechu a prajeme im veľa šťastia!
Spomedzi adventných podujatí našej školy azda najslávnejším je dobročinný jarmok koláčikov. 21. decembra 2022 zaplnila vestibul budovy školy vôňa škorice, vanilky a pomaranča. Študenti priniesli plné krabice domácich vianočných dobrôt. Na stoloch prestretých v tieni vianočného stromčeka bolo množstvo chutných koláčikov ako dobošiek , pagáčikov, perníkov, snehových sušienok, muffinov, zapletaných koláčikov, žerbo rezov , lineckých koláčikov a mnoho ďalších dobrôt súvisiacich s krajinami a jazykmi, ktoré sa na našej škole vyučujú. Záujemcovia čakali počas prestávok v radoch, aby mohli ochutnať ponúkané dobroty. Mali možnosť prezrieť medzinárodné vianočné stánky, ktoré prezentovali sviatočné zvyky jednotlivých jazykových oblastí – anglický, nemecký, slovenský, maďarský. Podujatie malo obrovský úspech. Na konci dňa všetky tácky boli prázdne. Suma získaná predajom bola venovaná Brigite Takácsovej, bývalej žiačke školy, ktorá študovala najprv šport, potom cestovný ruch, lenže zo dňa na deň upadla do vážneho zdravotného stavu. Brigita sa mohla zúčastniť slávnostného vianočného večierka školy v sprievode svojho brata, takže dar mohla prevziať osobne. Bola nesmierne vďačná, že sme na ňu mysleli a prispeli na jej liečbu.
Ďalšie články
Naša škola je jedinou maďarskou
strednou školou rozvoja vidieka na Slovensku.
Úlohou školy je školiť odborníkov
pre rozvoj vidieka.
Srdečne očakávame záujemcov, celé triedy na študijné návštevy. Ponúkame Vám rozhovor s učiteľmi a žiakmi školy.