30. novembra 2023 Balázs Perleczky z III.B/C triedy a Bulcsú Bíró z I.A/JK triedy reprezentovali našu školu v Bratislave na XVII. ročníku súťaže v prednese poézie a prózy. Tento rok si súťažiaci mohli vybrať z diel Alajosa Csicsayho, Antala Fülöpa, Gyulu Bodnára, Lászlóa Baraka, Károlya Kövesdyho a Sándora Strieženeca. Balázs vybranú prózu skvelo predniesol. Bulcsú sa vo svojej kategórii umiestnil na 2. mieste. K dosiahnutým výsledkom gratulujeme, prajeme ďalšie úspešné súťaženie!
Od roku 2014 v rámci adventných príprav našej školy nezabudnuteľnou udalosťou je súťaž v príprave adventných vencov. Tento rok sa súťaž niesla v duchu environmentálneho povedomia a vyžadovala kreativitu a manuálnu zručnosť. Študenti sa snažili dodržiavať pravidlá súťaže tým, že používali prírodné materiály a produkovali minimálny odpad. Ako dekoratívne prvky používali najmä sušené pomaranče, šišky, škoricu, šípky a orechy. Väčšina študentov pripravila tradičné okrúhle kompozície, ale objavili sa aj podlhovasté stolové dekorácie. Vďaka nápaditej práci 92 súťažiacich porota hodnotila celkovo 46 sviatočných dekorácií. Udeľovali sa ceny v štyroch kategóriách - klasika, extravagancia, ,,profesionál“ dekorácia fantázie, našla si nového majiteľa aj cena publika a špeciálna cena. Klasický veniec: Alexa Navrátil I.B - Kiara Mikó II.B Veniec fantázie: Rebeka Nagy I.B – Vanessa Veronika Veres I.B Profesionálny veniec: Letícia Sillik III.B – Cynthia Klepanec III.B Extravagantný veniec: Balázs Perleczky III.B- Ágnes Kovács III.B Cena publika: Lili Bartal I.A- Boglárka Hegedűs I.A Špeciálna cena: Krisztina Vígh I.B- Lara Sofia Balogh I.B Márk Juhos IV.A Tých najlepších okrem diplomu odmenili aj sladkými prekvapeniami. Súťaž bola sprevádzaná tvorbou školského adventného venca, ktorý šikovní tvorcovia ako Enikő Nagy, Lilla Navrátil, Ábel László Buzgó a Kinga Pifko umiestnili vo vestibule školy v blízkosti vianočného stromčeka a Mikulášskej izby. Každá sviečka bude zapálená v rámci krátkeho vianočného programu.
Verejnoprospešná organizácia Pro Selye Univerzitas (PSU) v Komárne, ktorá je partnerom Maďarskej Univerzity poľnohospodárskych a prírodných vied (MATE - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem ) so sídlom v Gödöllő (Maďarsko), vyhlásila jedinečnú súťaž na Hornej zemi pod názvom Medzinárodná študijná súťaž Ignáca Darányiho, zaoberajúca sa s tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Našu školu zo žiakov IV. A/F triedy reprezentovali Balázs Rudolf Csápai, László Kelemen a Dániel Ágh. Našich žiakov čakal písomný kvíz o živote Ignáca Darányiho, potom nasledoval 30 minútový kvíz o botanike. Každý tím vystupoval v krátkom dvojminútovom filme, po ktorom nasledovala nami pripravená prezentácia. Témou prezentácie bolo predstavenie biotopu domoviny s osobitným dôrazom na históriu a význam biotopu, druhové bohatstvo na ochranu a na potenciálnu hrozbu. Naša prezentácia bola o ochrane Klátovského ramena, ale aj o jeho ohrozenosti. Jednotlivé úlohy hodnotili vysokoškolskí pedagógovia. Celý program spestrila prezentácia Dr. Andrása Geösela, riaditeľa Ústavu záhradníckych vied MATE, pod názvom „Na čo sú huby dobré - okrem stravovania?“ Naši študenti sa umiestnili na 2. mieste, čo je veľký úspech. Súťaž dosiahla cieľ, keďže sme mali možnosť spoznať ďalších študentov zo Srbska s podobnými záujmami. Ďakujeme za výbornú organizáciu!
24. novembra 2023 žiaci IV. SM a IV. B tried reprezentovali našu školu na Hornozemskom podnikateľskom expe so sloganom ,,Drž sa nad vodou“, ktoré sa konalo v MOL Aréne v Dunajskej Strede. Mali sme možnosť navštíviť stánky malých a stredných podnikateľov, ochutnať ich výrobky, vyskúšať ich služby,  aj nakupovať. Počas pestrej poznávacej prehliadky sme videli vinárstvo, reklamné a marketingové činnosti, keramické výrobky. Stretli sme sa aj poradenskými činnosťami a mnohými ďalšími ponukami podnikateľov.V rámci Mentorského programu pre podnikateľov na Hornej zemi sme boli súčasťou kvalitnej a poučnej prednášky, počas ktorej prednášatelia inšpirovali publikum s množstvom rád, nápadov a príležitostí. Zväz maďarských podnikateľov na Slovensku  môže znamenať pre nás novú príležitosť, pretože so svojou podporou, iniciatívou, cennými kontaktmi, informáciami a odbornými znalosťami môže rozšíriť podnikateľské vedomosti našich študentov.
Dňa 20. novembra 2023 Mestská televízia v Dunajskej Strede usporiadala deň otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili naši študenti Vivien Takács, Letícia Silik, Balázs Perleczky, Laura Kádašiová, Anna Karolina Halászová a Balázs Rudolf Csápai. So súčasným riaditeľom, Péterom Rajkovicsom diskutovali o DSTV, ktorá svoju činnosť začala v roku 1997. Hovorili o histórii televízie, jej súčasnej situácii, dostupnosti, vzťahu médií a mladých ľudí a o možnostiach videoprodukcie. Mali tiež možnosť stretnúť sa s pracovným štábom DSTV, ktorý im umožnil nahliadnuť do zostavenia programov, technickej realizácie a harmonogramu natáčania. Naši študenti si tiež mohli pozrieť vybavenie štúdia, osvetlenie a kamerovú techniku. Samozrejme vyskúšali si aj prácu za kamerou v úlohe spravodajcov, čo bola veľmi zaujímavá, ale nie ľahká úloha pre ambicióznych mladých ľudí. Ďakujeme za zážitok a možnosť spoznať svet mestského média a súčasný stav spravodajstva.
24. novembra 2023 sa konalo školské kolo pravopisnej súťaže v slovenskom jazyku. Do trojkolovej tímovej súťaže sa zapojilo 36 žiakov z 18 tried. Konečné výsledky boli naozaj tesné, pričom na prvom mieste sa tento rok umiestnili dvaja žiaci II. SM triedy, Noel Varga a Laura Jančovičová. Druhé miesto obsadili Márk Farkaš a Márk Csörgő, študenti IV. SG triedy. Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo I.SM, ktoré reprezentovali Adél Dudás a Vivien Lábodi. Víťazom a všetkým našim zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme!
Ďalšie články
Naša škola je jedinou maďarskou
strednou školou rozvoja vidieka na Slovensku.
Úlohou školy je školiť odborníkov
pre rozvoj vidieka.
Srdečne očakávame záujemcov, celé triedy na študijné návštevy. Ponúkame Vám rozhovor s učiteľmi a žiakmi školy.