Back to top

„Generálna skúška“ v DSTV

Dňa 20. novembra 2023 Mestská televízia v Dunajskej Strede usporiadala deň otvorených
dverí, na ktorom sa zúčastnili naši študenti Vivien Takács, Letícia Silik, Balázs Perleczky, Laura Kádašiová, Anna Karolina Halászová a Balázs Rudolf Csápai. So súčasným riaditeľom,
Péterom Rajkovicsom diskutovali o DSTV, ktorá svoju činnosť začala v roku 1997. Hovorili o histórii televízie, jej súčasnej situácii, dostupnosti, vzťahu médií a mladých ľudí a o možnostiach videoprodukcie. Mali tiež možnosť stretnúť sa s pracovným štábom DSTV, ktorý im umožnil nahliadnuť do zostavenia programov, technickej realizácie a harmonogramu natáčania. Naši študenti si tiež mohli pozrieť vybavenie štúdia, osvetlenie a kamerovú techniku. Samozrejme vyskúšali si aj prácu za kamerou v úlohe spravodajcov, čo bola veľmi zaujímavá, ale nie ľahká úloha pre ambicióznych mladých ľudí.
Ďakujeme za zážitok a možnosť spoznať svet mestského média a súčasný stav spravodajstva.
cikkek