Back to top

Internát

     Odovzdaním nového domova mládeže do užívania na jeseň roku 1972 sa uskutočnil náš dávny sen. Za uplynulé štvrťstoročie sa stal prechodným domovom stoviek mladých. Osnovanie tejto modernej inštitúcie si vyžiadal veľký záujem o štúdium na  škole.
Žiakov ubytovaných v našom domove mládeže usmerňujú skúsení vychovávatelia. Rastie počet ubytovaných žiakov pochádzajúcich z väčšej vzdialenosti. Prechodný domov si u nás našli žiaci  od Lučenca až po Bratislavu, od Levíc až po Považskú Bystricu.  Na internáte sme schopní ubytovať v príjemnom prostredí 180 žiakov. Ich pohodlie zabezpečuje 58 trojposteľových izieb, sociálne zariadenia, učebne, knižnica. Súčasťou domova je dobre vybavená kuchyňa a divadelná sála. 
  Spolupráca s riaditeľstvom školy je výborná aj napriek tomu, že sú u nás ubytovaní aj stredoškoláci z ďalších škôl, taktiež žiaci základných škôl. Neobsadené izby ponúkame na príležitostné ubytovanie turistom.
V našom domove mládeže organizujeme rôzne spoločenské akcie a podujatia: literárne večery, tanečné školy, predstavenia rôzneho charakteru, hudobné podujatia, plesy, diskotéky. Pre športových nadšencov je k dispozícii telocvičňa, ako aj krytá plaváreň. Aj na kultúrne vyžitie majú naši chovanci dostatok príležitostí, veď pravidelne organizujeme návštevy divadelných predstavení v Bratislave, v Győri, Komárne, Budapešti. Taktiež si môžu pozrieť zaujímavé predstavenie v miestnom divadle alebo film v kine.
Žiaci ubytovaní v domove mládeže dosahujú veľmi dobré študijné výsledky. Svoj podiel majú aj na dodržiavaní čistoty priestoru. My vychovávatelia si uvedomujeme dôležitosť svojho každodenného kontaktu so žiakmi – našou úlohou je vychovať z nich poctivých ľudí.  Rodičov síce úplne nahradiť nedokážeme, ale robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pre chovancov vytvorili rodinné prostredie. Zároveň bojujeme proti fajčeniu, užívaniu drog a alkoholu. 

     Naša práca ale môže byť plodná iba vtedy, ak sa nám podarí nadviazať s rodičmi dobré vzťahy a udržať ich. Kolektív vychovávateľov sa neúnavne snaží vytvárať pre žiakov príjemné rodinné prostredie, aby boli spokojní žiaci, rodičia aj pedagógovia. 

Počas víkendov sa v domove mládeže môžu zdržiavať iba športovci, na ktorých dohliadajú dvaja pomocní vychovávatelia. 

Režim dňa:           

 • 6,45 – ranné vstávanie                                                                                                                       
 • 7,00-7,30 - raňajky
 • 7,40 –odchod do školy
 • 13,00 - obed
 • 13,00-15,10 –príchod zo školy
 • 13,00-16,45 -vychádzka
 • 17,00-18,00 – študijný čas
 • 18,00-18,30 - večera
 • 19,00- 20,00 - študijný čas
 • 20,-21,00 – činnosti vo voľnom čase: stolný tenis, tanec, športové podujatia v telocvičniach (futbal, hádzaná, volejbal, basketbal...)
 • 21,45 –príprava na spánok
 • 22,00 - nočný kľud

Možnosti využitia voľného času:
štyri klubovne s televízorom, v jednej miestnosti máme domáce kino s LCD televízorom a s prístupom na internet, ktorý zabezpečujú ďalšie počítače v samostatnej miestnosti.
Ďalšie možnosti:  stoly na stolný tenis, stolný futbal, biliardový stôl, telocvičňa, fitnescentrum.

Stravovanie je umožnené v školskej jedálni, ako aj v kuchynke v domove mládeže. Na každej chodbe je umiestnená chladnička a rýchlovarná kanvica.