Back to top

Návšteva Hornozemského podnikateľského expa 2023

24. novembra 2023 žiaci IV. SM a IV. B tried reprezentovali našu školu na Hornozemskom podnikateľskom expe so sloganom ,,Drž sa nad vodou“, ktoré sa konalo v MOL Aréne
v Dunajskej Strede. Mali sme možnosť navštíviť stánky malých a stredných podnikateľov, ochutnať ich výrobky, vyskúšať ich služby,  aj nakupovať. Počas pestrej poznávacej prehliadky sme videli vinárstvo, reklamné a marketingové činnosti, keramické výrobky.
Stretli sme sa aj poradenskými činnosťami a mnohými ďalšími ponukami podnikateľov.V rámci Mentorského programu pre podnikateľov na Hornej zemi sme boli súčasťou kvalitnej
a poučnej prednášky, počas ktorej prednášatelia inšpirovali publikum s množstvom rád, nápadov a príležitostí. Zväz maďarských podnikateľov na Slovensku  môže znamenať pre nás
novú príležitosť, pretože so svojou podporou, iniciatívou, cennými kontaktmi, informáciami a odbornými znalosťami môže rozšíriť podnikateľské vedomosti našich študentov.
cikkek