Back to top

Pravopisná súťaž v slovenčine

24. novembra 2023 sa konalo školské kolo pravopisnej súťaže v slovenskom jazyku. Do trojkolovej tímovej súťaže sa zapojilo 36 žiakov z 18 tried. Konečné výsledky boli naozaj tesné, pričom na prvom mieste sa tento rok umiestnili dvaja žiaci II. SM triedy, Noel Varga a Laura Jančovičová. Druhé miesto obsadili Márk Farkaš a Márk Csörgő, študenti IV. SG triedy. Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo I.SM, ktoré reprezentovali Adél Dudás a Vivien Lábodi.
Víťazom a všetkým našim zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme!
cikkek