Back to top

Športové výsledky

18. decembra 2023 sa konalo športový deň pre žiakov školy. Podujatie prebiehalo v dobrej atmosfére, pričom všetky triedy pracovali veľmi tvrdo. Boli sme svedkami niekoľkých ostrých, ale spravodlivých zápasov. Triedy mohli reprezentovať svoju triedu v troch športových disciplínach: flórbal, futbal a basketbal. Tu sú výsledky: Flórbal: 1. miesto: III.A 2. miesto: III.D/HA 3. miesto: V.D Futbal: 1. miesto: I.B 2. miesto: III.A 3. miesto: II.A Osobitnú pochvalu si zaslúžia dievčatá II.B, ktoré ako jediné obstáli v boji proti chlapcom. Basketbal: 1. miesto: III.A 2. miesto: I.B 3. miesto: II.B Všetkým účastníkom blahoželáme, každý tím bol veľmi šikovný!
27.02.2020 v okresnom finále basketbalu tím dievčat Strednej športovej školy sa umiestnil na druhom mieste, tím Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka na 3. mieste. Gratulujeme !
21. 03. 2019 Stredná odborná škola rozvoja vidieka v Dunajskej Strede v okresnom finále v basketbale sa umiestnila na druhom mieste, Stredná športová škola skončila na štvrtom mieste. Gratulujeme !
20. 03. 2019 Stredná odborná škola rozvoja vidieka v Dunajskej Strede vyhrala okresné finále vo volejbale. Na treťom mieste sa umiestnila Stredná športová škola. Gratulujeme !
7. marca 2019 študenti športovej triedy SOŠ rozvoja vidieka v Dun. Strede reprezentovali dunajskostredský okres v krajskom futsalovom finále v Trnave, kde získali krásne 2. miesto. Gratulujeme !!!
22. novembra 2018 na súťaži Hádzaná bez hraníc družstvo dievčat našej školy zdolalo družstvo Gymnázia Gáspara Noszlopy z mesta Veszprém.
21. 02.2019. basketballistky SOŠ rozvoja a vidieka v Dun. Strede v Okresnom finále umiestnili na 3. mieste, Stredná športová škola  v Dun. Strede na 4. mieste. Gratulujeme !
19. februára 2019 družstvo SOŠ rozvoja vidieka v  Dunajskej Strede vyhralo okresné kolo futsalového turnaja, 2. miesto získalo družstvo Strednej športovej školy v Dunajskej Strede, 3. miesto získalo družstvo Súkromnej SOŠ v Dunajskej Strede. Gratulujeme !  
Od 11. do 14. februára 2019 futbalové mužstvo a hádzanárky našej školy sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji v Maďarsku v meste Veszprém, kde chlapci sa umiestnili na 2. mieste, dievčatá na 3.mieste. Gratulujeme !
19.12.2018 na Vianočnej latke 2018 v skoku do výšky v kategórii chlapcov Dávid Doktorík s výkonom 170 cm získal 2. miesto, v kategórii dievčat Nikolett Varga  s výkonom 145 cm sa umiestnila na 1. mieste a Anna Ollé získala4. miesto. Gratulujeme !!!
Pohár riaditeľa v roku 2018 získala športová trieda SOŚ rozvoja vidieka, ktorá vo finále  na 5 : 0 zdolala mužstvo Gymnázia L. Dúbravu. Športové gymnázium získalo 3. miesto. Gratulujeme!!!
23.novembra 2018 vo Športovej hale v Dunajskej Strede sa uskutočnil IV. Medzinárodný futsalový turnaj,  ktorý organizoval  Športové gymnázium.  Na turnaji sa zúčastnilo šesť mužstiev( 3 zahraničné ). Na 1. mieste sa umiestnilo mužstvo SOŠ rozvoja a vidieka Dunajska Streda, mužstvo Športového gymnázia  získalo 3. miesto.

Stránky