Back to top

Študijná súťaž Ignáca Darányiho

Verejnoprospešná organizácia Pro Selye Univerzitas (PSU) v Komárne, ktorá je partnerom Maďarskej Univerzity poľnohospodárskych a prírodných vied (MATE - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem ) so sídlom v Gödöllő (Maďarsko), vyhlásila jedinečnú súťaž na Hornej zemi pod názvom Medzinárodná študijná súťaž Ignáca Darányiho, zaoberajúca sa s tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Našu školu zo žiakov IV. A/F triedy reprezentovali Balázs Rudolf Csápai, László Kelemen a Dániel Ágh. Našich žiakov čakal písomný kvíz o živote Ignáca Darányiho, potom nasledoval 30 minútový kvíz o botanike.
Každý tím vystupoval v krátkom dvojminútovom filme, po ktorom nasledovala nami pripravená prezentácia. Témou prezentácie bolo predstavenie biotopu domoviny s osobitným dôrazom na históriu a význam biotopu, druhové bohatstvo na ochranu a na potenciálnu hrozbu. Naša prezentácia bola o ochrane Klátovského ramena, ale aj o jeho ohrozenosti.
Jednotlivé úlohy hodnotili vysokoškolskí pedagógovia. Celý program spestrila prezentácia Dr. Andrása Geösela, riaditeľa Ústavu záhradníckych vied MATE, pod názvom „Na čo sú huby
dobré - okrem stravovania?“ Naši študenti sa umiestnili na 2. mieste, čo je veľký úspech.
Súťaž dosiahla cieľ, keďže sme mali možnosť spoznať ďalších študentov zo Srbska s podobnými záujmami. Ďakujeme za výbornú organizáciu!
cikkek