Back to top

Súťaž Tibora Kulcsára v prednese poézie a prózy

30. novembra 2023 Balázs Perleczky z III.B/C triedy a Bulcsú Bíró z I.A/JK triedy reprezentovali našu školu v Bratislave na XVII. ročníku súťaže v prednese poézie a prózy.
Tento rok si súťažiaci mohli vybrať z diel Alajosa Csicsayho, Antala Fülöpa, Gyulu Bodnára, Lászlóa Baraka, Károlya Kövesdyho a Sándora Strieženeca. Balázs vybranú prózu skvelo
predniesol. Bulcsú sa vo svojej kategórii umiestnil na 2. mieste. K dosiahnutým výsledkom gratulujeme, prajeme ďalšie úspešné súťaženie!
cikkek