Back to top

Súťaž v príprave adventných vencov

Od roku 2014 v rámci adventných príprav našej školy nezabudnuteľnou udalosťou je súťaž
v príprave adventných vencov. Tento rok sa súťaž niesla v duchu environmentálneho
povedomia a vyžadovala kreativitu a manuálnu zručnosť. Študenti sa snažili dodržiavať
pravidlá súťaže tým, že používali prírodné materiály a produkovali minimálny odpad. Ako
dekoratívne prvky používali najmä sušené pomaranče, šišky, škoricu, šípky a orechy. Väčšina
študentov pripravila tradičné okrúhle kompozície, ale objavili sa aj podlhovasté stolové
dekorácie. Vďaka nápaditej práci 92 súťažiacich porota hodnotila celkovo 46 sviatočných
dekorácií. Udeľovali sa ceny v štyroch kategóriách - klasika, extravagancia, ,,profesionál“
dekorácia fantázie, našla si nového majiteľa aj cena publika a špeciálna cena.
Klasický veniec:
Alexa Navrátil I.B - Kiara Mikó II.B
Veniec fantázie:
Rebeka Nagy I.B – Vanessa Veronika Veres I.B
Profesionálny veniec:
Letícia Sillik III.B – Cynthia Klepanec III.B
Extravagantný veniec:
Balázs Perleczky III.B- Ágnes Kovács III.B
Cena publika:
Lili Bartal I.A- Boglárka Hegedűs I.A
Špeciálna cena:
Krisztina Vígh I.B- Lara Sofia Balogh I.B
Márk Juhos IV.A
Tých najlepších okrem diplomu odmenili aj sladkými prekvapeniami. Súťaž bola sprevádzaná
tvorbou školského adventného venca, ktorý šikovní tvorcovia ako Enikő Nagy, Lilla Navrátil,
Ábel László Buzgó a Kinga Pifko umiestnili vo vestibule školy v blízkosti vianočného
stromčeka a Mikulášskej izby. Každá sviečka bude zapálená v rámci krátkeho vianočného
programu.
cikkek