Back to top

Verejné obstarávanie

  1. Výzva-projektová dokumentácia-plaváreň
  2. Súhrnná  správa 1. Q 2019 ŠJ
  3. Súhrnná  správa 1. Q 2019  ZNH
  4. Súhrnná  správa 1. Q 2019  § 10 ods. 10 a 11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentácia zverejneného VO Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda:
 

UVO

 
EVOPORTAL