ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

INFO
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese: dunagro@zupa-tt.sk